Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe Wrocław

Kancelaria Doradcy Podatkowego świadczy pełną obsługę podmiotów w zakresie doradztwa podatkowego obejmującą:

  • Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  • Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych;
  • W ramach doradztwa podatkowego świadczymy usługi doradztwa w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych; podatku od towarów i usług (VAT); podatku akcyzowego; należności celnych; cen transferowych; ubezpieczeń społecznych; podatków lokalnych.

Doradztwo Podatkowe w zakresie postępowań podatkowych

W ramach doradztwa podatkowego w zakresie postępowań podatkowych zapewniamy:

  • wsparcie i pomoc w toku kontroli skarbowej, kontroli podatkowej oraz w zakresie kontaktów z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich poziomach toczących się postępowań, również, w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi,
  • pełna obsługa w zakresie postępowań zmierzających do wydania interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego.

KANIEWSKI Kancelaria
Doradcy Podatkowego

ul. Kościuszki 1/3
50-037 Wrocław
tel. 71 78 33 250
kom. 504 134 355
fax. 71 78 33 256

© Kancelaria Doradcy Podatkowego Roman Kaniewski | by JARLEY